Betaling

Het inschrijfgeld van € 50,00 per paar kan overgemaakt worden naar rekeningnummer

NL 85 RABO 0121539040

van Bridgeclub Oudorp te Alkmaar.

Betaling dient binnen te zijn vóór 10 januari 2024.

Het inschrijfgeld in inclusief een uitgebreide lunch.